Zpět na úvodní stránku

Revolver Revue

Revolver Revue

Praha , ČR

Revolver Revue, čtvrtletník pro literaturu
a výtvarné umění. Tradice nezávislého
pohledu. Paralelní knižní Edice Revolver
Revue je zaměřena na českou i světovou
literaturu, umění a kritiku.


Vydáváno: 1985 – doposud

Počet vydaných čísel: 78

Vydavatel: Společnost pro Revolver Revue

Šéfredaktoři: Terezie Pokorná

Redakce: Viktor Karlík, Marek Vajchr

www.revolverrevue.cz

poslední aktualizace záznamu 9/4/10