Zpět na úvodní stránku

Literárně-kulturní časopis H_aluze

První číslo, ediční středisko UJEP, formát A4 (grafika Tomáš Suk)

100713080248_K456.png

Druhé číslo, ediční středisko UJEP, formát A4 (grafika Antonín Děkanovský)

100713080248_YNQS.png

Třetí číslo, ediční středisko UJEP, formát A4 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_V59E.png

Čtvrté číslo, nakladatelství Protis, formát A4, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_0062.png

Páté číslo, nakladatelství Protis, formát A4, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_L1HE.png

Šesté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_CKMH.png

Sedmé číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_HHKX.png

Osmé číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_Q3TT.png

Deváté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_B9AQ.jpg

Desáté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_YCHS.png

Jedenácté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

Literárně-kulturní časopis H_aluze

Ústí nad Labem, Česká republika

H_aluze je literárně-kulturní časopis, jenž vychází s pravidelnou nepravidelností minimálně čtyřikrát do roka. Za jeho vznikem stojí studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kteří se rozhodli trochu rozvířit klidnější vody tohoto severočeského města. Navíc v dnešních dnech se zkouší vymanit ze severních Čech a oslovovat širší kulturychtivé publikum. Jak se zadaří? Uvidíme.
H_aluze není jen časopis! Jeho redaktoři se aktivně podílí na kulturním dění. Účastní se autorských čtení, pořádají je, snaží se rozšiřovat povědomí o dnes poměrně opomíjené literatuře, a to nejen české.
Proč H_aluze? Východiskem je literární termín „aluze“, přeložit by se dal jako narážka, který se používá při pojmenování významové spojitosti mezi literárními díly, postavami,… př.: pokud autor pojmenuje románovou postavu „Švejk“, můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat že bude mít stejné vlastnosti jako „Švejk“ Jaroslava Haška a bude na něj odkazovat. Další rovinou je takzvaný „haluz“ nebo „haluze“. Myslím si, že toto slovo není třeba dlouho vysvětlovat. Když člověk řekne: „je to haluz“ všichni si pod tímto pojmem představí něco neobvyklého, netradičního, zajímavého, někdy možná podivného. A v neposlední řadě je to prostě a jednoduše větvička, jež se větví, rozrůstá, překrývá sama sebe. Někdy vadne a jindy pučí. Stejně jako kultura.
A samotný časopis? Přináší zamyšlení nad obecnými i současnými problémy, recenze knižní, filmové, hudební i divadelní, rozhovory, literárně teoretické práce a mnohé další. Však hlavní důraz je kladen na tvorbu autorskou, tedy na prózu a poezii autorů často nezavedených, přesto zajímavých.
H_aluze navíc neexistuje jen jako tištěné médium, ale zároveň vychází v elektronické podobě. Na stránkách lze najít nejen čísla ve formátu .pdf, ale i jednotlivé články, blog, odkaz na festival Antropotyátr.
Tak co? Budete chtít po té naší H_aluzi stoupat ku hvězdám?

Vydáváno: 2007 – doposud

Počet vydaných čísel: 11

Vydavatel: H_aluze o. s.

Šéfredaktoři: Tomáš Čada

Redakce: Miloš Makovský, Alice Prajzentová, Josef Straka, Monika Svobodová, Michaela Uhlířová, Nelly Wernischová

Art director/design: Miloš Makovský

www.h-aluze.cz

poslední aktualizace záznamu 13/7/10