Zpět na úvodní stránku

Host

130415102247_CA2Z.jpg

130415102247_Z818.jpg

130415102247_203G.jpg

130524015857_U82W.jpg

Host

Brno, Česká republika

První časopis tohoto jména byl založen v Přerově v roce 1921 jako tribuna tzv. Literární skupiny. Jeho vydávání bylo však brzy přeneseno do Prahy. Mezi jeho redaktory a přispěvateli byly nejvýznamnější osobnosti meziválečného kulturního života: Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jiří Wolker, František Halas, Václav Černý, Karel Teige, František Götz, Lev Blatný, Čestmír Jeřábek aj. Host tak představoval jeden z nejvýraznějších kulturních časopisů období první republiky. Je spojen např. s literárním expresionismem nebo skupinou Devětsil. Vydávání bylo ukončeno v roce 1929.

*

Na tuto tradici navázal, zejména v 60. letech, brněnský Host do domu (vycházel v letech 1954-1970), který se záhy stal významným činitelem kulturního a vlastně i politického tání u nás. Na jeho přípravě se podíleli především básníci Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, literární kritik Oleg Sus, dále Jan Trefulka, Pavel Švanda, Milan Uhde nebo Antonín Přidal. V Hostu do domu publikovala prakticky celá literární elita tehdejší doby, ale i mladí autoři, kteří později vstoupili do literatury, často paradoxně jako likvidátoři její svobodomyslné části. Časopis obohatil vydavatelskou praxi v oblasti periodik řadou novátorských rubrik a představoval jeden z ojedinělých případů u nás, kdy mimo centrum vznikl projekt, který nenesl stopy regionalismu. S nástupem normalizace bylo vydávání časopisu zastaveno.

*

Dnešní podoba časopisu HOST se rodila už v roce 1985, kdy byl za redakce Dušana Skály založen samizdatový sborník HOST, který přes mnohá rizika spojená s jeho vydáváním a distribucí představoval ostrůvek svobodného šíření literatury a myšlení u nás. (Vedle dalších samizdatových sborníků, jako byly např. Vokno nebo Revolver Revue.) V rozmezí let 1985-1989 vyšlo pět obsáhlých čísel. V roce 1990 byl pak Host oficiálně zaregistrován jako časopis s dvouměsíční periodicitou a během několika let si vydobyl uznání ve spektru literárních časopisů. Jeho podobu ponejvíce ovlivňoval tehdejší redaktor a později šéfredaktor Igor Fic (do roku 1995). Zájem o časopis vzrůstá od poloviny 90. let, kdy postupně zvyšuje svou periodicitu a vedení redakce přebírají Miroslav Balaštík a Tomáš Reichel, kteří později iniciovali přechod od časopisu sborníkového typu k otevřené čtenářské revue.

Vydáváno: 1985 – doposud

Počet vydaných čísel: 108

Vydavatel: Spolek přátel vydávání časopisu HOST

Šéfredaktoři: Miroslav Balaštík

Redakce: Martin Stöhr, Marek Sečkař, Jan Němec, Eva Klíčová

Art director/design: Martin Stöhr, Martin Pecina

www.casopis.hostbrno.cz/

poslední aktualizace záznamu 24/5/13