Zpět na úvodní stránku

Literární revue Weles

Literární revue Weles

Brno, Česká Republika

Od roku 2003 se stává Weles čtvrtletníkem. V roce 2008 počítáme tedy se čtyřmi čísly o rozsahu 130–140 stran zvětšeného formátu B5 (typ papíru volumen, fotografická příloha v rozsahu cca 10 stran je na matné křídě). Náklad jednoho čísla je nyní 400 kusů. Časopis je členěn na část věnovanou původní a překladové tvorbě (2/3 obsahu) a na část vymezenou teoretickým a jiným příspěvkům z oblasti literární vědy.

V rubrikách Poezie a Próza představujeme přední autory současné literární scény s spolu s těmi, kteří na svůj výraznější debut teprve čekají. Právě poskytování prostoru neetablovaným autorům (a uvádění je do literárního procesu) patří k základním cílům našeho periodika. V rubrice Pásmo nabízíme vždy širší netradiční profil některé z výrazných osobností současné české literatury, přičemž takto představujeme spíše autory mladší a střední generace.
Uměleckým postřehům týkajícím se ostatních regionů je věnována rubrika Krajinomalby. Rubriku Recenze a kritiky vyplňují příspěvky z oblasti literární kritiky, které mapují aktuální dění současné české literatuře. Tato rubrika (spolu s rubrikou Studie) prezentuje nejen spisovatelské úvahy nad literárním děním, ale především dává prostor předním českým bohemistům.
V rubrice Překladatelská huť budeme pokračovat v otiskování překladů básní spolu s originály se záměrem představovat osobnosti a tvorbu současných evropských literatur. Časopis dává také prostor ukázkám z tvorby současných českých výtvarníků a fotografů (G. Albrechtové, F. Hubatky, I. Malijevského, V. Ondráčka, D. David, P. Pazdery Payna, V. Rybákové, O. Slabého, J. Slováka, D. Židlického a dalších).
Můžeme konstatovat, že z českých literárních časopisů se čtvrtletník Weles nyní nejobsáhleji věnuje publikaci původních prací současných českých básníků. Zvýšenou publicitu našemu periodiku věnuje také tisk (ohlasy v MF DNES, Lidových novinách, Salonu – literární příloze deníku Právo, Moravskoslezském dni, Svobodě, Rovnosti, Hostu, Tvaru), rozhlas (pravidelné pořady na stanici Vltava a Českém rozhlase Brno a Olomouc) i televize (ČT 2). Pozornost nám věnují i představitelé akademické obce, setkání se studenty na univerzitách, spolupráce vysokoškolských pedagogů s naším časopisem a přednášky našich redaktorů na univerzitách v zahraničí jsou stále častější (Rakousko, Německo, Francie, Polsko, Estonsko, Slovensko a Slovinsko).

Společně s tvorbou revue Weles a jeho almanachů, v nichž jsou tradičně zastoupeny svými příspěvky výrazné osobnosti domácí literární scény, počítáme s veřejnými prezentacemi na večerech poezie nejen v ČR (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Český Těšín, Třinec, Vsetín, Nezdenice), ale i na Slovensku a v Polsku. S reflexemi současné domácí literární scény se mohou čtenáři setkat také v internetové verzi Welesu.

Vydáváno: 1996 – doposud

Počet vydaných čísel: 34

Vydavatel: Weles, o.s.

Šéfredaktoři: Ondřej Slabý

Redakce: Petr Čermáček, Miroslav Chocholatý, Norbert Holub

Art director/design: Leoš Knotek, Miroslav Švejda

Fotografie: Nožička, Židlický, Krupař, Langer, Krejčová,...

www.welesrevue.cz

poslední aktualizace záznamu 28/10/08