Zpět na úvodní stránku

Pozor

Pozor #12 cover

090311121616_P1B7.jpg

Pozor #12 cover

090311121616_OACG.jpg

Pozor #10 cover

090311121616_D1Y4.jpg

Pozor #12 spread

090311121616_AFB1.jpg

Pozor #10 spread

090311121616_E25I.jpg

Pozor #12 spread

090311121616_5ZOF.jpg

Pozor #10 spread

Pozor

Praha, Česká republika

Časopis Pozor vycházel v České republice v roce 1996. Anglicky psaný měsíčník vydávala skupina Američanů sdružených kolem šéfredaktorky Elizabeth Cornell. Grafická úprava prvních čísel vznikla pod vedením grafika Simona Graye, od pátého čísla se jí ujal Angličan Tony Oleksewitz vystupující pod nejrůznějšími pseudonymy. V té době již grafickou produkci časopisu mělo na starosti studio Mowshe. Od osmého čísla byl artdirectorem Filip Blažek. („Typografie časopisu byla postavená na experimentální hře s písmem, zejména u titulků, a na záměrných chybách, drobných nedokonalostech, špatném soutisku, nepatrně pootočených řádcích apod. K tomu se nehodily dokonalé tvary počítačových písem, které byly tehdy u nás na trhu. Shodou náhod jsem v antikvariátu na Újezdě narazil na předlohy písem Aloise Studničky z konce 19. století. Naprosto si mě získal jeho úzký grotesk postavený na zdánlivě dokonalých geometrických tvarech. Písmo přesně sedělo do mé vize časopisu Pozor, a tak jsem ho naskenoval, zvektorizoval a převedl pomocí Fontographeru do podoby fontu Pozorius. Písmo se v časopisu skvěle osvědčilo. V malých velikostech působilo téměř dokonale, při zvětšení naopak vynikly drobné chyby v kresbě původních předloh, které jsem záměrně ponechal. Pro další číslo jsem pak dodělal podle Studničkových předloh ještě patkové písmo, poději nazvané podle tvůrce Studničkova antikva. Opět jsem se snažil zachovat autentický ráz původní kresby.“ — F. B.) Každé číslo časopisu Pozor vznikalo vždy asi čtrnáct dní. Výjimkou je pouze číslo stříbrné, jež mělo dvojnásobný rozsah. Časopis byl tištěn vždy černou a jednou přímou barvou, fotografie byly tedy reprodukovány buď černobíle, nebo coby duplex. Právě ten se stal pro tento časopis typickým, neboť jsme s tímto způsobem reprodukce hodně experimentovali. Patrné to je zejména u stříbrného čísla. Dvanáctým číslem se roční existence časopisu uzavřela a třinácté číslo už zůstalo jen rozpracované v počítači.

Vydáváno: 1996 – 1996

Počet vydaných čísel: 12

Vydavatel: Earwax s. r. o.

Šéfredaktoři: Elizabeth Cornell

Redakce: Louis Charbonneau

Art director/design: Filip Blažek

poslední aktualizace záznamu 27/2/09