Zpět na úvodní stránku

Tvořivá dramatika

obálka Tvořivé dramatiky 2009/1

090409071914_J04G.jpg

obálka Tvořivé dramatiky 2008/2

Tvořivá dramatika

Praha, Česká republika

Jediný odborný časopis v ČR zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy:
- na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných předmětech (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova, cizí jazyk...) na základních a středních školách,
- na dramatickou výchovu v mateřské škole,
- na divadlo hrané dětmi a dětský přednes,
- na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru,
- na dramatickou a jinou tvořivou hru s postiženými,
- na teorii, didaktiku a historii oboru.

Vydáváno: 1990 – doposud

Počet vydaných čísel: 56

Vydavatel: NIPOS (ARTAMA); Sdružení pro tvořivou dramatiku; KVD DAMU

Šéfredaktoři: Jaroslav Provazník

Redakce: Blanická 4, 120 21 Praha 2

Art director/design: Dana Edrová

www.drama.cz/periodika/index.html

poslední aktualizace záznamu 9/4/09