Zpět na úvodní stránku

Fotograf

rekonstrukce/reconstruction, Fotograf#12/2008

090721103036_MD1F.jpg

performance, Fotograf#11/2008

090721103036_LK2T.jpg

erotikon/eroticon, Fotograf#10/2007

090721103036_G1OP.jpg

architektura/architecture, Fotograf#9/2007

090721103036_GMVO.jpg

krajina/landscape, Fotograf#8/2006

090721103036_BN3V.jpg

inscenovaná fotografie/new staged photography, Fotograf#7/2006

090721103036_90BU.jpg

recyklace/the recycle image, Fotograf#6/2005

090721103036_ZZZO.jpg

nový dokument/borders of documentary, Fotograf#5/2005

090721103036_QH30.jpg

intimita/intimacy, Fotograf#4/2004

090721103036_7S4W.jpg

proměny symbolu/transforming of symbols, Fotograf#3/2003

090721103036_NS0Y.jpg

kolektivní signatura/collective authorship, Fotograf#2/2003

090721103036_QS99.jpg

tvář/face, Fotograf#1/2002

Fotograf

Praha, Česká republika

Fotograf, časopis pro fotografii a vizuální kulturu vychází od roku 2002 dvakrát ročně ve dvou jazykových mutacích zvlášt: české a anglické. Časopis je orientován na uměleckou fotografii s přesahy do dalších oblastí výtvarného umění a je koncipován vždy na zvolené téma. Základní strukturu tvoří jednotlivé prezentace mezinárodně uznávaných autorů s důrazem na obrazový materiál. Další součástí časopisu jsou rubriky věnované teorii, historii, recenzím, významným událostem a fotografickým festivalům z celého světa.

Vydáváno: 2002 – doposud

Počet vydaných čísel: 12

Vydavatel: Fotograf 07 o.s.

Šéfredaktoři: Pavel Baňka

Redakce: Sylva Francová, Štěpán Grygar,Tomáš Hrůza, Alexandra Vajd, Pavel Vančát

Art director/design: Markéta Kinterová

www.fotografnet.cz

poslední aktualizace záznamu 27/7/09